เครือข่ายศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 8.00-16.00น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช


รายละเอียด
เครือข่ายศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 8.00-16.00น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
 
วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด