29 มิ.ย. 62 ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (ทล.ม.) เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

29 มิ.ย. 62 ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (ทล.ม.) เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด