6 มิ.ย. 62 ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ และคณาจารย์-นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4


รายละเอียด

6 มิ.ย. 62 ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ และคณาจารย์-นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4

 
วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด