11 มิ.ย. 62 รศ.ดร.วินัย ใจกล้า วิทยากรโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

11 มิ.ย. 62 รศ.ดร.วินัย ใจกล้า วิทยากรโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด