วันที่ 18 เมษายน 2562 คณาจารย์สอบสัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษาเข้าใหม่ รอบภาคี 5 ราชภัฏภาคใต้ ปี62


รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณาจารย์สอบสัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษาเข้าใหม่ รอบภาคี 5 ราชภัฏภาคใต้ ปี62

 
วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด