วันที่ 18 เมษายน 2562 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เปิดงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี "การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์" ณ ห้อง 1811


รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เปิดงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี "การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์" ณ ห้อง 1811

 
วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด