นำผลงานและสื่อ​ ด้านนวัตกรรมเข้าร่วมแสดง​ ในงาน​ Innovation in Robotics Technology 2019


รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำผลงานและสื่อ ด้านนวัตกรรมเข้าร่วมแสดง ในงาน Innovation in Robotics Technology 2019 นำทีมโดย อ.วิทยา วงษกลาง อ.วัสสา รวยรวย และนักศึกษา วิศวเครื่องกล ณ Central Plaza Nakhon Si Thammart เซ็นทรัลพลาซ่า #นายถาวรวัฒน์_คงแก้ว  วันที่ประกาศ

11 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด