คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มรภ.นศ. จัดกิจกรรม การจัดการธุรกิจจำลองและการฝึกทักษะธุรกิจออแกไนเซอร์


รายละเอียด

ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ อัตลักษณ์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การจัดการธุรกิจจำลองและการฝึกทักษะธุรกิจออแกไนเซอร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัด Work shop เคลียนความคิด เปิดมุมมองของธุรกิจ หัวข้อ “Hello Organizer”, “5 P สำหรับ Pitching” และ หัวข้อ “ก้าวแห่งการเริ่มต้น”

วันที่ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด