6 ก.พ. 2562 เทคโนฯ จิตอาสา คณาจารย์-นักศึกษาสาขาการผลิต และสาขาโยธา ได้เข้าซ่อมแซมเก้าอี้เล็คเชอร์ อาคารเรียนรวม อาคาร16


รายละเอียด

6 ก.พ. 2562 เทคโนฯ จิตอาสา คณาจารย์-นักศึกษาสาขาการผลิต และสาขาโยธา ได้เข้าซ่อมแซมเก้าอี้เล็คเชอร์ อาคารเรียนรวม อาคาร16

 
วันที่ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด