คณบดี คทอ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ และคณาจารย์ ศึกษาดูงานการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มรภ.เพชรบุรี


รายละเอียด

คณบดี คทอ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ และคณาจารย์ ศึกษาดูงานการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มรภ.เพชรบุรี

วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด