วันที่ 19 พ.ย. 2561 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมเหล็กกล้าด้วย MAG" ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

วันที่ 19 พ.ย. 2561 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมเหล็กกล้าด้วย MAG" ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด