วันที่ 26 ต.ค. 2561 รองคณบดี อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชร และคณาจารย์ ร่วมหารืองานแนะแนวและการจัดทำวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

วันที่ 26 ต.ค. 2561 รองคณบดี อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชร และคณาจารย์ ร่วมหารืองานแนะแนวและการจัดทำวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด