วันที่ 26 ต.ค.2561 รองฯอธิการบดี..ผอ.สวพ..รอง.ผอ.สวพ.และอาจารย์ในคณะร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ.ในการพัฒนาแผนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนในการดำเนินการวิจัย


รายละเอียด

วันที่ 26 ต.ค.2561 รองฯอธิการบดี..ผอ.สวพ..รอง.ผอ.สวพ.และอาจารย์ในคณะร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ.ในการพัฒนาแผนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนในการดำเนินการวิจัย

 
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด