วันที่ 24 ต.ค. 2561 มอบหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตร ทล.ม. และปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคกศ.1/61 ให้กับ ผอ.วท.นศ. และ ผอ.วอศ.นศ.


รายละเอียด

วันที่ 24 ต.ค. 2561 มอบหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตร ทล.ม. และปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคกศ.1/61 ให้กับ ผอ.วท.นศ. และ ผอ.วอศ.นศ.

วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด