วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณบดี คทอ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุมเรื่อง โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม ณ ห้องประชุม1811


รายละเอียด

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณบดี คทอ. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุมเรื่อง โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม ณ ห้องประชุม1811

 
วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด