ประชุมร่างแบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบ ปร.1-3)


รายละเอียด

ประชุมร่างแบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบ ปร.1-3) ณ ห้องประชุม 1811

วันที่ประกาศ 9 กรกฎาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด