ประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2561 ณ.ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 มิ.ย.2561


รายละเอียด

28 มิ.ย.2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2561 ณ.ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด