คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคณะด้านต่างๆ พ.ศ.2562 ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ประธานพิธีเปิดวันที่ 25-26 มิ.ย.25561 ณ ห้องประชุมไชยมนตรี โรงแรมฮารู ฮารา


รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคณะด้านต่างๆ พ.ศ.2562 ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ประธานพิธีเปิดวันที่ 25-26 มิ.ย.25561 ณ ห้องประชุมไชยมนตรี โรงแรมฮารู ฮารา

 
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด