คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ประชุมร่วมกับ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและการฝึกอบรมปิยะกรุ๊ปในการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่


รายละเอียด

คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ประชุมร่วมกับ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและการฝึกอบรม..ปิยะกรุ๊ปเพื่อร่วมพูดคุยในการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ บริษัท.สุราษฏร์ ปิยะ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์.และขอบคุณ ดร.วีระยุทธ ผศ.ธรรมสันต์ ที่ได้ร่วมเข้าไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด