วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ชมรมเทคโนไฟฟ้าจิตอาสา ออกติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้า ณ.ศาลาสุคโต ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์


รายละเอียด

วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ชมรมเทคโนไฟฟ้าจิตอาสา ออกติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้า ณ.ศาลาสุคโต ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด