ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1/2561

วันที่ 4 พ.ค. 2561

ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี

 

วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด