กีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ NSTRU มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 15


รายละเอียด

กีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ NSTRU 
มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 15

วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด