อธิการบดีอวยพรส่งทีม NSTRU Eco_Racing ในการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ณ ประเทศ Japan


รายละเอียด

อธิการบดีอวยพรส่งทีม NSTRU Eco_Racing ในการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ณ ประเทศ Japan

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด