สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


รายละเอียด

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด