VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (4 กันยายน 2560)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/news_detail.php?id_news=374...Read More

มรภ.นครศรีฯ จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 รอบชิงแชมป์ภูมิภาค เปิดเวทีให้เยาวชนภาคใต้ แสดงทักษะความสามารถ มี 48 ทีมเข้าแข่งขัน หาตัวแทนประเทศไทยในไปแข่งขันที่ประเทศคอสตาริกา (30 สิงหาคม 2560)

มรภ.นครศรีฯ จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 รอบชิงแชมป์ภูมิภาค เปิดเวทีให้เยาวชนภาคใต้ แสดงทักษะความสามารถ มี 48 ทีมเข้าแข่งขัน หาตัวแทนประเทศไทยในไปแข่งขันที่ประเทศคอสตาริกา ลิงค์ สำนักข่าวต่างๆ https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=CjoYkWmNKs8 http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TN...Read More

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ วิตามินธรรมะ (25 สิงหาคม 2560)

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ วิตามินธรรมะ 1 พ.ค.-31 ธ.ค. 2560 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี...Read More

see more      
เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏศรีษเกษ (25 สิงหาคม 2560)

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏศรีษเกษ ก.ค. - ธ.ค. 2560 www.research.sskru.ac.th...Read More

เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญ 2560 (25 สิงหาคม 2560)

เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญ 2560  www.mua.go.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

ทุนการศึกษา (25 สิงหาคม 2560)

ทุนการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

see more      
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล (16 สิงหาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบรูณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษา (27 กรกฎาคม 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบรูณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น. โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (27 กรกฎาคม 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...   ...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (23 มิถุนายน 2560)

หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเเรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/scm...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา (25 สิงหาคม 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา วันที่ 21-22 กันยายน 2560 กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (23 มิถุนายน 2560)

รับจำนวนจำกัดเพียง100คน จัดประชุมในวันพฤหัสบดี ที่20 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม4 อาคารปฏิบัตืการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...Read More

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 21 (12 มิถุนายน 2560)

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 21 http://icsec2017.org ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ  ...Read More

see more      
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ (16 มิถุนายน 2560)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ...Read More

ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ (27 มีนาคม 2560)

ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Idioms

Speaking in English

Activity

คัดเลือกกรรมการประจำคณะ...

คัดเลือกกรรมการประจำคณะ... (13 กันยายน 2560)

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559... (11 กันยายน 2560)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017)...

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) ระดับภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศคอสตาริก้า ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำทีมโดย คณบดี ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนคร... (27 สิงหาคม 2560)

พิธีไหว้ครู 24-08-60...

พิธีไหว้ครู 24-08-60... (24 สิงหาคม 2560)

see more

Video

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (28 มิถุนายน 2560)

ข้าราชการดีเด่น ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ประจำปี 2559 ข้าราชการครู วันที่ 21 เมษายน 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD (21 เมษายน 2560)

see more