ลำดับ
ชื่อวีดีโอ
ลิ้งแนบ
วันที่ประกาศ
ผู้ประกาศ
16
วีดีโอ shell eco marathon asia 2014 ตอนที่ 2
6 มิถุนายน 2557
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
17
เชิญชวนน้องขึ้นเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2556
1 กันยายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
18
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 กันยายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
19
วีดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 เมษายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
20
VTR คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6 มกราคม 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีวีดีโอทั้งหมด 22 วีดีโอ : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>