ลำดับ
ชื่อวีดีโอ
ลิ้งแนบ
วันที่ประกาศ
ผู้ประกาศ
1
VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช63
27 กุมภาพันธ์ 2563
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22
16 มกราคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562
9 ธันวาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561
26 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD
22 มกราคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีวีดีโอทั้งหมด 22 วีดีโอ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>