ลำดับ
กิจกรรม
วันที่ประกาศ
ผู้ประกาศ
81
15 ธันวาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
82
6 ธันวาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
83
6 ธันวาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
84
6 ธันวาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
85
21 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
86
21 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
87
21 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
88
16 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
89
14 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
90
13 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
91
13 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
92
วันนี้ (9 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทยา วงษ์กลาง และนักศึกษาจากสาขาวิชาเครื่องกลขอเข้าพบอธิการบดีรับโอวาทเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
9 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
93
29 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
94
29 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
95
25 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
96
25 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
97
25 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
98
22 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
99
17 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
100
17 ตุลาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีกิจกรรมทั้งหมด 270 กิจกรรม : 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>