ลำดับ
กิจกรรม
วันที่ประกาศ
ผู้ประกาศ
221
16 ธันวาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
222
4 พฤศจิกายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
223
28 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
224
21 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
225
19 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
226
19 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
227
19 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
228
19 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
229
19 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
230
4 ตุลาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
231
27 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
232
26 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
233
19 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
234
19 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
235
รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการเสวนา 4 ภูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
236
19 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
237
30 สิงหาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
238
29 สิงหาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
239
29 สิงหาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
240
29 สิงหาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีกิจกรรมทั้งหมด 270 กิจกรรม : 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] Next>>