VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่ง (10 มกราคม 2562)

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่ง...Read More

see more      
การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 ในวันที่ 12-13 ก.ค. 62 ณ ม.หาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (5 ตุลาคม 2561)

  ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ...Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (20 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยสำนักสิริพัฒนาสถาบันฑิตบริหารศาสตร์กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รายเอียดเอกสารแนบ...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) (20 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 ณ ม.วลัยลักษณ์ ดูรายเอียดเอกสารแนบ...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 ระหว่าง 15-16 ก.ค. 62 ณ ม.กาฬสินธุ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

กิจกรรมทานไฟ 62...

กิจกรรมทานไฟ 62  ... (15 กุมภาพันธ์ 2562)

14 ก.พ. 62 ผ.ศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี รองฯอธิการบดี คณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี ...

14 ก.พ. 62 ผ.ศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี รองฯอธิการบดี คณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี ในงานราชภัฏวิชาการ "การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และเขียนผ้าพระบฏ" ณ ลานหอประชุมใหญ่รับปริญญา  ... (15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผ.ศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานราชภัฏวิชาการ62...

ผ.ศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี  เป็นประธานเปิดงานราชภัฏวิชาการ62  ... (15 กุมภาพันธ์ 2562)

นำผลงานและสื่อ​ ด้านนวัตกรรมเข้าร่วมแสดง​ ในงาน​ Innovation in Robotics Technology 2019...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำผลงานและสื่อ ด้านนวัตกรรมเข้าร่วมแสดง ในงาน Innovation in Robotics Technology 2019 นำทีมโดย อ.วิทยา วงษกลาง อ.วัสสา รวยรวย และนักศึกษา วิศวเครื่องกล ณ Central Plaza Nakhon Si Thammart เซ็นทรัลพลาซ่า #นายถาวรวัฒน์_คงแก้ว ... (11 กุมภาพันธ์ 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more