เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 2564 นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี / สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประภัสสร กุลทอง 089-8708571
11524011 : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม(ปกติ) 10 คน
11524012 : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม(เทียบโอน) 10 คน

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

1.แบบฟอร์มบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

2.ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนส่งบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

3.Format_th การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

4.ระบบส่งบทความวิจัย การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม